ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครู   พนักงานราชการ    ครูอัตราจ้าง  และนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1